De Vlaamse taal

EEN INSTRUMENT VAN HET ERFGOED

De Vlaamse taal is in Frans-Vlaanderen overal aanwezig: in familienamen, in plaatsnamen, op uithangborden, in het traditioneel muzikaal repertorium, in de gastronomie, in de namen van de reuzen, de plaatselijke feesten en de relaties, over de grenzen heen… Deze taal is werkelijk een toeristische, sociale en economische troef voor ons gebied.

De Vlaamse taal, verankerd in het dagelijkse leven

Het zal u niet ontgaan, wanneer u de pittoreske dorpen van het gebied doorkruist: de Vlaamse taal is overal aanwezig. Dit taalerfgoed wordt fier gedragen en er bestaat een onbedwingbare wil om het te bewaren. Verenigingen zoals de Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele / Institut de la Langue Régionale Flamande voeren actief strijd om dit patrimonium te bewaren en sinds enkele jaren is het
opnieuw mogelijk in enkele scholen en colleges de taal te leren.
www.anvt.org

De Vlaamse toponymie

De streektaal straalt zeer ruim af op het dagelijkse leven van de Vlamingen: namen van gerechten, familienamen, namen van gehuchten en natuurlijk van dorpen. De Fransen zien achter de namen Godewaersvelde, Hazebrouck, Houtkerque, Lynde, Nieppe en Steenbecque
– allemaal namen van steden en dorpen uit het gebied – niet meer dat het gaat om « het veld van Godefroy », « het moeras van de hazen », « de houten kerk », « de Linde», «de olm » of nog « de beek met stenen ». Het kan een leuk spel zijn om achter de namen de oorspronkelijke betekenis te vinden en voor de Fransen is het nog moeilijker om deze namen uit te spreken!

Bereid en boek uw verblijf bij onze VVV-kantoren
Toeristische Dienst "Destination Coeur de Flandre"
Bailleul - Cassel - Steenvoorde - Steenwerck
Toeristische Dienst " Haut de Flandre"
Bergues - Esquelbecq - Hondschoote - Volckerinckhove - Watten