Religieus

ZICH LATEN BOEIEN

De architectuur heeft een onweerstaanbare aantrekkingskracht, de muziek betovert en de charme doet zijn werk… Laat de Vlaamse hallenkerken niet links liggen: bewonder de voorgevel, stapt de kerk binnen en adem de sereniteit in. De muziek van het orgel en de aantrekkingskracht van de retabels zullen u misschien langer ophouden dan u dacht…

De kerken, het symbool van een bouwkundig vakmanschap

De meeste kerken werden gedurende de tweede helft van de middeleeuwen gebouwd. Het zijn architecturale kunstwerken, opgericht met plaatselijke bouwmaterialen (bakstenen, ijzerhoudende zandsteen… ), die echte schatten van ons erfgoed bevatten. Enkele merkwaardige
kerken kunnen het hele jaar door bezocht worden.

Hallenkerk en klokhuis  : twee voorbeelden van de Vlaamse eigenheid

De hallenkerken zijn van ver te merken. Ze zijn typisch, met hun drie even hoge en even brede beuken, en zij zijn één van de lokale symbolen. Het komt niet vaak voor, maar soms staat de kerktoren los van de rest van het gebouw: er blijven nog twee voorbeelden over van deze houten torens die klokhuis genoemd worden, in Eecke en in Hardifort.

Kapellen en calvariën

Het gebied telt zeer talrijke kruisbeelden en kapellen, die dikwijls het onderwerp zijn van ontdekkingsroutes van het erfgoed. Elk heeft zijn eigen mystieke betekenis of zijn eigen legende, altijd met een bepaalde bedoeling (een goede oogst, een miraculeuze genezing, dank aan God voor de terugkeer van een kind uit het dorp na de oorlog…). Ze staan aan de kruising van wegen, bij hoeven of eeuwenoude linden. De origineelste kapellen zijn waarschijnlijk die, die in boomholtes gebouwd werden (de zgn. boomkapellen).
Sommige van deze kapellen zijn zo groot dat ze sterk op kleine kerkjes lijken. Enkele zijn nu nog het voorwerp van bedevaarten, zoals de passiekapel op de Mont des Cats, de kapel van Sainte-Mildrède te Millam of die van Saint-Bonaventure te Zegerscappel.

Kerkelijk meubilair van grote kwaliteit

Wanneer u een van deze kerken binnenstapt, wordt u onmiddellijk getroffen door de weelde van de versiering en de rijkdom van het meubilair. Retabels zijn bijzondere ornamenten die verticaal achter het altaar opgesteld staan en die getuigen van de vroomheid van de gelovigen. Geleide en becommentarieerde bezoeken van dit onschatbaar patrimonium kunnen georganiseerd worden met de vereniging die deze retabels herstelt.
Binnen de Vlaamse kerken geven de orgels aan de religieuze zangen hun volle kracht. Deze genieten voor hun bewaring en hun promotie eveneens een bijzondere aandacht van de plaatselijke verenigingen.

De abdijen

Twee van deze abdijen zijn nu niet meer actief (Bergues en Watten), maar de abdijen van het gebied werden geïnventariseerd door de Monuments Historiques (dienst historische monumenten). Ze werden alle op hoogten gebouwd en bewaren unieke architecturale elementen, zoals de twee torens (« vierkantig » en « spits ») van de benedictijnenabdij van Bergues op de Groenberg.
Aan de top van de Mont des Cats staat een cisterciënzerabdij die nog altijd actief is en die een twintigtal trappistenmonniken
herbergt. Zij maken een heerlijke kaas en verkopen een uitstekend bier.

Bereid en boek uw verblijf bij onze VVV-kantoren
Toeristische Dienst "Destination Coeur de Flandre"
Bailleul - Cassel - Steenvoorde - Steenwerck
Toeristische Dienst " Haut de Flandre"
Bergues - Esquelbecq - Hondschoote - Volckerinckhove - Watten