De Carnavals

EEN STREEK VAN GEZELLIGHEID

Frans-Vlaanderen is het schouwtoneel van talrijke carnavals: Bailleul, Bergues, Cassel, Steenvoorde, … Men kan ze niet allemaal opsommen! Kom een buitengewoon moment beleven samen met de Reuzen!

De carnavals

Vol kleur en muziek is carnaval een van de hartelijkste feesten!

Van januari tot maart zien de steden er speciaal uit…

Een regen van confetti’s, duivelse maskers, gekleurde pakken en meeslepende muziek verwarmen de sfeer! De stoeten proberen elkaar in originaliteit te overtreffen en trekken door de straten op het ritme van de koperen muziekinstrumenten en van de blaasinstrumenten en onder de toejuichingen van het publiek. Hier is het feest in alle eenvoud in volle gang. En of u nu acteur of toeschouwer bent, alle generaties vermengen zich in grote vreugdekreten.

De geschiedenis

In de middeleeuwen hadden in Noord-Frankrijk in de maand van het feest van de Drievuldigheid soorten narrenfeesten plaats, die twee dagen duurden. Een soms buitensporige uitlevering die door een bemoeizuchtige clerus echter gekanaliseerd werd : het was de ‘Cavalcade’. Deze Cavalcade (optocht) werd geleid door de officiële Nar van de stad, omringd door de kanunniken die luidkeels het gebalk van een ezel nabootsten. bij die gelegenheid verkleedde men zich en de burgers-stadsbestuurders gooiden het volk suikerbonen toe, verschillende soorten tussendoortjes en staken gratis vaten op!

En dan...

Dit feest heeft nog altijd plaats voor de vastenperiode, die toen ook de periode van het  ‘recht op het vlees’was, ‘l’aval à la carne’, wat later de naam carnaval gaf.

– Carnaval van Bailleul en Cassel : het weekend vóór Vastenavond

– Carnaval van Bergues : de zondag na halfvasten

– Carnaval van Godewaersvelde : 2de  weekend van februari

– Carnaval van Esquelbecq : in februari

– Carnaval van Bollezeele : voorlaatste zondag van maart

– Carnaval van Hazebrouck en Wormhout : in maart

– Carnaval van Pitgam : palmzondag

 

Steenvoorde : laatste weekend van april

Cassel : paasmaandag (op de lijst van het immaterieel werelderfgoed van de Unesco)

Er zijn nog andere carnavas in Killem, Rexpoëde, Uxem, Warhem…

De Reuzen

Deze reuzen zijn dikwijls de historische getuigen van een gewonnen strijd of symbolische figuren ontsproten aan de verbeelding van de inwoners. zij zijn tegelijkertijd het hart en de ziel van deze stoeten en van de Vlaamse feesten.

Vandaag telt men in het Pays de Flandre meer dan 50 reuzen. Zij zijn gemaakt uit karton, beschilderd met felle kleuren en zij hebben hoogrode gezichten. zij hebben een structuur uit teen en de meeste worden gedragen (de andere worden getrokken of zijn gezeten).

Het gaat om volkshelden of om mensen uit het dagelijkse leven, ze heten soms gewoon ‘Reuze’ of, meer symbolisch, le ‘Roi des Mitrons’ (de ‘Koning van de Bakkersknechten’) en zijn familie in Wormhout, Madame Bintje in Hondschoote, Gargantua in Bailleul, de marskramer Tisje-Tasje in Hazebrouck, ‘Henri le douanier’ in Godewaersvelde, Totor in Steenwerck, Reuze Papa en Reuze Maman in Cassel (het is voor dit bijzonder evenement en de processiereuzen dat het carnaval van Cassel opgenomen werd in de lijst van het immaterieel werelderfgoed van de Unesco)

– Historische stoet in Hazebrouck : in maart

– Reuzenstoet in Bollezeele : 1ste dinsdag van juli

– Jaarlijkse praalstoet van de streekreuzen in Hazebrouck : in augustus

– Optocht van de reuzen van het moeras in Nieurlet : laatste zondag van augustus

– Europese rondedans van de gedragen reuzen in Steenvoorde : om de zes jaar (de volgende zal plaatshebben in 2017 gedurende het laatste weekend van april)

Bereid en boek uw verblijf bij onze VVV-kantoren
Toeristische Dienst "Destination Coeur de Flandre"
Bailleul - Cassel - Steenvoorde - Steenwerck
Toeristische Dienst " Haut de Flandre"
Bergues - Esquelbecq - Hondschoote - Volckerinckhove - Watten