FAUNA EN FLORA

NATUURLIJKE SCHOONHEID

De verscheidenheid van het natuurlijke milieu vertoont een zeer rijke en vruchtbare flora. Polders en afwateringen zullen voor u weldra geen geheimen meer hebben!

Bocagelandschap

Wanneer men door het bocagelandschap (wallenlandschap) wandelt en de hagen van nabij bekijkt, dan ziet men dat de dominante soort de hagendoorn is. Deze struik met naalden werd gebruikt om de percelen waar het vee graasde, te omheinen. Sommige ervan zijn verstrengeld, waardoor het volledig onmogelijk is erdoor te geraken. De knotwilgen dienden onder meer voor de productie van brandhout. Maar met de tijd hebben deze bomen de neiging om hol te worden, waardoor ze bescherming bieden aan soorten zoals de steenuil. Landbouwgrond en struikvegetatie zoals hagen zijn complementaire milieus die gunstig zijn voor de geelgors. De vijvers en poelen die het water opvangen en als drinkplaats dienen voor het vee, maken de ontwikkeling mogelijk van verschillende soorten reptielen en insecten, zoals watersalamanders en libellen.

Het water

De bosaanplanting die het landschap kenmerkt, dient als schuilplaats voor grote zoogdieren, zoals reeën en everzwijnen. In de bossen op de heuvels mag men in de lente de prachtige hyacinttapijten niet missen.

Het water is in Frans-Vlaanderen overal aanwezig, zoals de talrijke waterlopen, afwateringen, bronnen, vijvers en vochtige zones, die men overal in het landschap ziet, aantonen. Het blauwborstje is een prachtige vogel die men op deze vochtige plaatsen kan observeren. De gele lis is een zeer mooie plant die ook bij deze vochtige zones en poelen te zien is. Hij is delicater en zeldzamer dan de zwanenbloem, die met zijn kleine roze bloempjes ook zeer mooi is.

 

Bereid en boek uw verblijf bij onze VVV-kantoren
Toeristische Dienst "Destination Coeur de Flandre"
Bailleul - Cassel - Steenvoorde - Steenwerck
Toeristische Dienst " Haut de Flandre"
Bergues - Esquelbecq - Hondschoote - Volckerinckhove - Watten